DUYURU VE SİRKÜLER

Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

Denetçi üyelerimizin denetim hizmetlerini yerine getirirken aşağıdaki konularda bilgilendirilmesi

1.         Yasal kayıt ve işlemlerin incelenerek vergi ile ilgili yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik uygunluk denetimi,

2.         Kayıtların tek düzen hesap planına uygunluğu denetimi,

3.         Belge denetimleri,

4.         Detay mizan denetimleri,

5.         KDV Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu,

6.         Muhtasar Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu,

7.         Geçici Vergi Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu,

8.         Dönem sonu işlemlerinin mevzuata uygunluğu ve sonuç hesaplarına yansıtılmasının denetimi,

9.         Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve eklerinin kontrolü,

10.     Mali tabloların sağlıklı ve mukayese edilebilir şekilde düzenmesine yönelik denetimi,

11.     Finansal tabloların oran analizleri,

12.     Muhasebe ve finansman departmanlarının verimliliğinin denetimi,

 

 Bağımsız Denetim Hizmetleri

 

1.         Finansal tabloların Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygunluğunun denetimi,

2.         Özel Amaçlı Bağımsız Denetim raporları düzenlemek,

3.         Uygunluk Denetim Raporları düzenlemek,

4.         Uluslararası Finansal Raporlama (IFRS)Hizmetleri,

5.         Stok Yönetimi Çalışmaları,

6.       -Özel amaçlı denetim( Due diligence),

7.       Şirket Değerlemeleri.